GRANIT Langtidsfedt TOP

Best-nr.: 21068140025

Yderligere informationer

Beholderindhold:
500 g patron (skruepatron)
Farve:
gullig transparent
Kasseindhold:
20
Beskrivelse:
GRANIT Saltvands bestandigt NLGI2 er en langtidsfedt, til glide- og kuglelejer samt glideføring på alle erhvervskøretøjer, entreprenør- og landbrugsmaskiner, opbygget på højviskose grundolier fortykket med speciel calciumsæbe. Kombination af højkvalitative råstoffer og additiver med specielle fremstillingsmetoder gør denne langtids smørefedt til noget helt speciel med nogle usædvanlig gode egenskaber. Saltvandsbestandigt NLGI2 har en enestående smøreevne som gør det muligt at benytte dem som rigtig langtidsfedt med lange smøreintervaller. Et rigtigt langtidsfedt til længere smøreintervaller og reduktion af smøremidler. For at opnå det bedste resultat, skal producentens forskrifter altid følges. Er kun egnet til brug i dieselmotorer!
TEKNISKE DATA:
På bassis af: Ca-12-OH-sæbe
dråbepunkt: ca. 150°C
Kendetegn:
Ifølge DIN 51502, type KP2K-30 betegnelse i henhold til DIN 51502, type KP2K-30 undertekst
Udførsel:
Saltvands bestandigt NLGI2 er et specielt langtidsfedt med EP tilsætninger på basis af Ca-12-OH-sæbe, gullig transparent, smidig konsistens ifølge NLGI Klasse 2.
Tillægsinformation:
• lukket lejer må kun fyldes op til en tredjedel
• lejerne skal renses omhyggeligt før fyldning
• gammel fedt skal fjernes fuldstændigt fra lejer
Temperaturområde (°C):
-30°C til +120°C (kortfristet op til +130°C)
Vægt:
568 g
EAN koder:
4059139328468
Katalog:
Industri og værksted (S. 215)
Findes i kategori:
Industri og værkstedOlie- og smøreteknikFedtLangtidsfedt

Advarsel

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Ved hudirritation: Søg lægehjælp

Særlig behandling (se … på denne etiket).

De nævnte reservedele er ikke originaldele. De originale reservedele er kun til sammenligning. Alle priser er ekskl. moms. samt evt. afgifter. Der tages forbehold for prisændringer, tekniske ændringer, trykfejl samt sålænge lager haves.